Doktor hataları ve hasta hakları

Her alanda olduğu gibi tıp alanında da hata, ne yazık ki yapılıyor. İnsanın olduğu her yerde doğal olarak bazı hatalar da engellenemiyor. Önemli olan hataların vahameti ve sonuçları. Durum böyle olunca da akla hasta hakları geliyor.

Doktorlar Odası’nın verilerine göre, geçen yıl 11 bin 107 hasta şikayeti gerçekleşmiş. Şikayetler bilirkişiler tarafından değerlendirilmiş.Doktor Odaları veya Schlichtungsstelle tarafından yapılan ön değerlendirmede, şikayetlerin 2 bin 287’sinde doktor hatası veya bilgilendirme eksikliği saptanmış. Talebi ret edilen kişilerin birçoğu mahkemelere başvurmuş. Geçen yıl doktor hatası olarak kabul edilen vaka sayısı 88. Sizler de hatırlarsınız ki, medyaya birçok olay yansımıştı. Hastanelerde mikrop kapan birçok kişi ya da yeni doğmuş bebekler hayatını kaybetmişti.

Sözünü ettiğimiz vakaların 1 bin 901’inde hata o kadar vahim ki, maddi tazminat hakkı bile doğmuş. 196 vakada hastalarda onarılması mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmış. 99 kişi ise doktor hatası sonucu hayatını kaybetmiş. Daha doğrusu ameliyattan sonra hastalar, hastanedeki uygunsuz durumlardan dolayı, mikrop kapıp kan zehirlenmesinden hayatlarını kaybetmiş. Buradaki doktor hatası ise tüm verileri dikkate almayıp hastanın kan değerlerini kontrol etmemesinden kaynaklanmış.

En çok şikayet ortopedide Kayda geçen şikayetlerin çoğu ortopedi bölümlerinden. Diz, kalça rahatsızlıkları ve kırıklarda hastalar yeterince ilgi görmediklerini veya tedavi edilmediklerini düşünüyor. Ortopediden sonra genel tıp ve iç hastalıkları geliyor.

Önlemler alınmalı

Yukarıdaki veriler, sadece kayıtlara geçen şikayetler, bir de kayda geçmeyen vakalar var. Bir iddiaya göre, yılda onbinlerce hasta doktor hatası yüzünden ölüyor. Kimse gerçek sayıyı kimse bilmiyor. Doktor hatasını ispatlayabilmek çok zor bir olay. Her yapılan yanlış tedavi veya hata doktorun aleyhine değerlendirilmiyor. Çünkü ortaya çıkan olumsuz durum yüzde 100 yapılan hataya bağlı olmalı. Doktorun da tüm görevlerini ve itina yükümlülüğünü ihlal etmesi gerekiyor. Dava çok net olmadığı takdirde hastalar haklarını talep etmekten kaçınıyor. Çünkü ispat yükümlülüğü hastalarda oluyor.

Bütün yükümlülük hastaların üzerine kalınca ihmalkârlıklar da engellenemiyor. Soruna çözüm bulmak için bu tür davalardaki ispat yükümlülüğünün değişmesi gerekiyor. Bu amaçla hasta hakları yasasında (Patientenrechtgesetzt) değişiklik yapılmak üzere bir taslak hazırlandı. Tasarı doktora daha fazla yükümlülükler veriyor. Hasta bir hatayı ispatladığı takdirde, doktor da kendini temize çıkarmak durumda kalıyor. Yani olay tam tersine dönüyor. Belki böyle yükümlülükler ve ispat durumu değişirse, doktorlarda daha itinalı olurlar.

Hastaların yapması gerekenler

Eğer size yanlış tedavi uygulandığını düşünüyorsanız, Doktorla Odası’na (Aerztekammer) veya Schlichtungsstelle’ye başvurunuz. Hiçbir ücret ödemeden bir komisyon tarafından sizin şikayetiniz değerlendirilecektir. Zaten dava açılmadan önce bu komisyon tarafından bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Eğer sonuçtan memnun kalmazsanız mahkemeye başvurma hakkınız saklıdır.